Jazz har valgt å gå over til å bruke 100% Vegetabilsk garvet skinn på sine skinnjakker.

 

Hva er garving?

Garving er den prosessen dyrehud må igjennom for at vi skal kunne bruke skinnet til å lage produkter som sko, vesker og klær.

Målet med garving er at skinnet skal bli mykt, sterkt og holde lengre.

Huden består hovedsakelig av proteinene kollagen, elastin og kreatin og er i rå tilstand ikke holdbar, derfor må  huden raskt saltes og holdes fuktig for å forhindre forråtnelse. På garveriet blir dyrehuden lagt i kalk for å fjerne hår før den så blir vasket. Etterpå blir huden garvet for at den skal bli sterk, vannbestandig og holde lengre.

Garving kan gjøres på mange forskjellige måter.

Her er en skjematisk fremstilling av garveprosessen:

Krom Garving:

Krom garving ble oppfunnet i 1853 og  er en garvemetode der det blir brukt kromsalter. Krom garvingen tar betydelig kortere tid enn andre garvemetoder og muliggjør for større produksjon. Dette har vært den mest vanlige garvemetoden fra 1853 og frem til idag. Kromoksider fremstilles kjemisk og kommer i flere varianter. Enkelte kromforbindelser kan være svært farlige og er klassifisert som kreft- og allergifremkallende.

Krom garving medfører forurenset vann. I dag er det påbudt med gode renseanlegg i India slik at forurensningen ved garving ikke er så stor som tidligere.

Det er strenge krav av hvor mye krom som kan være i skinnet ved import til flere land i Europa. De strengeste kravene har Tyskland i dag.

Vegetabilsk Garving:

Vegetabilsk garving utføres ved bruk av naturlige garvestoffer som finnes i ulike tresorter, planter og plantedeler. Vegetabilsk garving har en lang garveprosess og skinnet blir stivere enn krom garvet skinn.

Semi Vegetabilsk Garving:

Semi vegetabilsk garving er en garveprosess som kombinerer krom og vegetabilsk garving. Det blir da brukt krom salter i den første delen av garvingen og i neste stadie går man over til naturlige garvestoffer. Denne garvemetoden kan variere fra 40% til 70% vegetabilsk garving.

Jazz kolleksjonen for våren 2020

Vi har valgt å gå over til å bruke Vegetabilsk  garvet skinn i alle våre skinnjakker fra våren 2020. Allerede nå har vi begynt å få inn jakker som er laget av skinn som er 100% vegetabilsk garvet.

 

Kilde:

https://snl.no/garving

https://www.framtiden.no/201604186982/aktuelt/levelonn/krom-den-giftige-hemmeligheten-bak-din-sko.htm